application delivery controller

anordning som hanterar trafiken mellan servrar och datorer (klienter) som kör pro­gram över nätet. Förkortas ofta ADC. En ADC kan ses som en avancerad last­balanserare. Den kanske viktigaste upp­giften är att se till att alla klienter inte sam­tidigt kommunicerar med samma server, utan att fördela be­lastningen. ADC:n har också en cache, det vill säga att den lagrar data som ofta efter­frågas så att den inte behöver hämta dem från servern. Andra upp­gifter för en ADC är att se till att kommunikationen mellan klient och server går snabbt, säkert och utan av­brott. – Application delivery controllers används i application delivery networks, förkortat ADN.

[it-system] [ändrad 23 februari 2018]