application delivery network

tekniker som används tillsammans för att hantera program som körs i ett nätverk. – Programmen finns på servrar och laddas ner till användarnas datorer (klienter) när de ska köras. När de körs pågår kommunikation mellan klienterna och servrarna. Ett application delivery networks uppgift är att se till att detta fungerar pålitligt, effektivt och säkert. En viktig uppgift är att hantera variationer i belastningen. – Application delivery network förkortas ofta till ADN. – En huvudkomponent i ett application delivery network är en application delivery controller (ADC).

[it-system] [ändrad 6 december 2018]