arp

address resolution protocol – proto­koll som hittar en maskins plats i ett nätverk när dess ip-adress är känd. – Arp är mot­parten till rarp (reverse address re­solution proto­col). – Se Wiki­pedia* (länk).