RARP

Reverse address resolution protocol – äldre protokoll som datorer i ett nät­verk använder för att fråga det lokala nätverkets internetserver om sin egen ip‑adress. Proto­kollet utgår från hård­­varans adress i nät­verket och hittar mot­svarande ip‑adress genom att slå upp det i en tabell på servern. – RARP är mot­parten till ARP (adress resolution protocol). –Det har i stor ut­sträck­ning ersatts av DHCP.

[förkortningar] [nätverk] [ändrad 28 mars 2017]