ASIN

Amazon standard identification number – id‑nummer som postorderföretaget Amazon tilldelar nästan alla produkter som det har i sortimentet. För böcker är ASIN‑numret identiskt med bokens ISBN‑nummer. – Se också ISAN, ISMN, ISRN och ISSN.

[förkortningar på A] [handel] [ändrad 18 oktober 2018]