ISRN

international standard technical report number – identifikationsnummer för vetenskapliga rapporter. Avsedd att ge varje vetenskaplig rapport (artikel) ett särskilt nummer. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO hade tidigare en specifikation för ISRN, men har dragit tillbaka den. Men se den amerikanska standardiseringsorganisationen NISO:s webbsidor. – Se också ISAN, ISBN, ISMN, ISSN, och ASIN.

[forskning] [förkortningar på I] [publicering] [ändrad 18 oktober 2018]