Asp.net

miljö för utveckling av dynamiska webbsidor i Microsoft Dotnet. Förkortningen ASP står för active server pages. – Med dynamiska webb­sidor menas sidor som inte är skrivna i statisk HTML, utan som sätts ihop när någon anropar dem. – Asp.net skiljer sig från Micro­softs äldre teknik ASP genom att det är ett kompilerat språk, medan gamla ASP skrivs som skript. – Se Microsofts webbsidor.

[webbpublicering] [ändrad 7 februari 2019]