återanrop

(callback) – i programmering: det att ett program eller en del av ett program skickar ett stycke kod till en annan del av programmet, eller till ett annat program, för exekvering och för att resultatet sedan ska returneras till avsändaren. (Utföraren ska alltså ”ringa tillbaka” när körningen är klar – call back.) Återanrop kan vara synkront – exekvera genast – eller asynkront – exekvera vid en senare tidpunkt.

[programmering] [ändrad 4 juli 2019]

Dagens ord: 2022-12-27