återladdning

(rollback) – om databaser: det att de senaste ändring­arna i en databas raderas och inne­hållet i hela databasen, eller delar av databasen, återställs till ett tidigare till­stånd. – Återladdning bör göras efter tekniska fel för säkerställande av data­­basens integritet. En ändring i en databas kan nämligen utlösa automatiska följdändringar, och om databasen kraschar just när ändringen matas in kan man inte vara säker på att följdändringarna har genomförts. Man återställer då, när felet är fixat, data­­basen till det tillstånd som rådde före ändringen och gör sedan ändringen en gång till, så att man kan vara säker på att följdändringarna utförs korrekt och fullständigt. – Även: ny inläsning av datorprogram som har skadats. – En kopia som tas före en ändring för att man ska kunna återladda kallas för återställningskopia, på engelska roll­­back.

[databaser] [ändrad 21 november 2019]

Dagens ord: 2022-06-27