återladdning

(rollback) – om databaser: det att de senaste änd­ring­arna i en databas raderas och inne­hållet i hela databasen, eller delar av data­­basen, återställs till ett tidigare till­stånd. – Återladdning bör göras efter tekniska fel för säkerställande av data­­basens integri­tet. En ändring i en databas kan nämligen utlösa automatiska följdändringar, och om databasen kraschar just när ändringen matas in kan man inte vara säker på att följdändringarna har genom­­förts. Man återställer då, när felet är fixat, data­­basen till det tillstånd som rådde före ändringen och gör sedan ändringen en gång till, så att man kan vara säker på att följdändringarna utförs korrekt och fullständigt. – Även: ny inläsning av datorprogram som har skadats. – En kopia som tas före en ändring för att man ska kunna återladda kallas för återställningskopia, på engelska roll­­back.

[databaser] [ändrad 21 november 2019]

Dagens ord: 2019-11-27