atomicitet

odelbarhet – en önskvärd egenskap vid transaktions­hantering. Transaktionerna ska vara odel­bara eller atomära, det vill säga att antingen genomförs samtliga steg i trans­aktionen eller också inga alls. Om transaktionen avbryts mitt i måste systemet alltså kunna backa och återställa de ändringar som redan har gjorts. (Ordet atomici­tet använder ordet atom i dess ursprung­liga betydelse – odelbar.) Atomici­tet är a:et i förkort­ningen ACID. – På engelska: atomicity.

[databaser] [ändrad 1 november 2019]