ACID

 1. – atomicity, consistency, isolation, durability – fyra viktiga egenskaper i databaser i transaktionshantering:
  • atomicitet (odel­bar­het) inne­bär att antingen genomförs en transaktion från början till slut, eller också genom­förs den inte alls;
  • konsistens be­tyder att databasen ska vara i ett tillåtet tillstånd innan en transaktion inleds och likaså när transaktionen är avslutad;
  • isolering betyder att mellanstegen i en transaktion ska vara oåtkomliga för andra transaktioner. En pågående transaktion ska inte kunna på­verka en annan på­gående transaktion;
  • durability (varaktighet) betyder att när en transaktion väl är avslutad så sparas resultatet på ett säkert sätt. Det ska inte gå att trolla bort transaktionen i efter­hand.

  – Begreppet ACID har funnits sedan början av 1990‑talet, men det är svårt att tillämpa principen fullt ut om man inte vill ha ett mycket långsamt system. Ett alternativ till ACID är CAP. – Läs också om referensintegritet;

 2. – (föråldrade) test för webbsidor, se Acid1, Acid2 och Acid3.

[databaser] [förkortningar på A] [webbpublicering] [ändrad 30 november 2020]

Dagens ord: 2020-12-01