transaktionshantering

(transaction management) – hantering av ärenden som betalningar, biljettbok­ningar och post­order i it‑system. Varje ärende består av flera steg som ska registre­ras i data­baser, och det är nöd­vän­digt att samtliga steg registreras snabbt och i ett samman­hang. Man ska ju inte kunna sälja samma biljett till två kunder, och det ska inte gå att tömma bank­kontot mer än en gång. – Trans­aktions­han­te­ring förutsätter att användarna är ständigt uppkopplade och att trans­aktion­erna genom­förs omedelbart. Kallas också för trans­aktions­be­hand­ling (trans­action pro­cess­ing) eller OLTP. – Läs också om ACID och referensintegritet.

[databaser] [it-system] [ändrad 13 mars 2018]