transaktionshantering

hantering av ärenden som betalningar, biljettbokningar och postorder i it‑system. – I transaktionshantering består varje ärende består av flera steg som ska registreras i databaser, och det är nödvän­digt att samtliga steg registreras snabbt och i ett sammanhang. Man ska ju inte kunna sälja samma biljett till två kunder, och det ska inte gå att tömma bankkontot mer än en gång. Man kan säga att en transaktion innebär att en tillgång (pengar, varor – varans beteckning – eller annat värdefullt) överförs från en innehavare till en annan. Tillgången får inte finnas på två eller flera platser, och den får inte heller komma bort. – Transaktionshantering förutsätter att användarna är ständigt uppkopplade, och att transaktionerna genomförs omedelbart. Kallas också för transaktionsbehandling (trans­action processing) eller OLTP. – På engelska: transaction management. – Läs också om ACID och referensintegritet.

[databaser] [it-system] [ändrad 8 september 2021]