audit trail

logg – lista över åtgärder, händelser och ändringar i ett it‑system eller i ett program i tids­­ordning, framställd automatiskt. Används för att ge spårbarhet – möjlighet att spåra av fel, intrångsförsök och missbruk samt för att man ska kunna rätta fel. I it‑system heter det system­­logg eller bara logg. När det gäller dokumenthantering talar man om ändringslogg eller bara logg. Den orda­­granna översättningen revisionslogg förekommer ibland.

[it-system] [ändrad 26 april 2021]