authoring

framställning av multimediefil som är färdig för visning. – Bilder, video, ljud och text sammanställs till en ordnad följd. Oftast ingår interaktivitet, det vill säga att användaren kan styra förloppet genom sina val. – Authoring är en form av programmering, ofta gjord med hjälp av program, authoring tools eller authoring programs, som förenklar arbetet så att det inte krävs djupare insikter i programmering. Används för framställning av digitala läromedel och för annan interaktiv information. – Någon bra svensk term för authoring finns inte.

[ljud och bild] [ändrad 30 juni 2013]