autonomous sensory meridian response

ASMR – en behaglig stickande känsla i huvudet, på ryggen eller i andra kropps­delar. Den kan utlösas av syn­intryck, ljud, beröring eller tankar. – Benämningen ASMR har skapats utan­för den medicinska världen, och är om­stridd och out­forskad. I början jäm­fördes den med orgasm, men det tycks vara andra mekanismer inblandade. – Sedan runt 2010 har det spritts ASMR-videor som är gjorda för att utlösa ASMR. – Se ASMR University (länk).

[hälsa] [kuriosa]

Dagens ord: 2015-01-01