avsluta

tillfälligt eller för gott avsluta arbetet med ett program eller en fil på ett ordnat sätt. Alla ändringar sparas, processer av­slutas och till­fälliga filer raderas. – Observera att avsluta i detta samman­hang inte nödvändigtvis betyder att göra klart eller slut­föra arbetet. Man kan, när det gäller datorprogram, avsluta ett halvfärdigt arbete för att arbeta vidare en annan gång. När det gäller interaktivt arbete som arbete med program som ordbehandlare eller kalkyl­ark kan datorprogrammet inte ”veta” när arbetet är slutfört. Men om det gäller förlopp med ett uppenbart slut, som installation av program eller uppdateringar, an­vänder man för tydlighetens skull ofta ordet slut­föra. – För att avsluta använder man en instruktion under menyn Arkiv (File) eller mot­svarande tangentbordskommando. Avsluta heter Exit i Windows, QuitMac. Allt arbete sparas då och filen lagras på hård­disk eller SSD. – Mer drastiska sätt att sätta stopp, som att helt enkelt stänga av datorn eller tvångsavsluta, kan leda till att information för­svinner eller blir svår att hitta. – Skilj mellan avsluta och avbryta (cancel).

[applikationer] [programkörning] [ändrad 13 september 2019]