avskiljare

(separator) – linje som markerar en uppdelning i en lista. Läggs in i innehållsförteckningar för filsystem för att göra listan överskådlig, men motsvarar inte någon fysisk indelning i filsystemet.

[användargränssnitt] [ändrad 20 januari 2016]