azerty

tangentbord för franska språket – uppkallat efter de första sex bokstäverna upptill till vänster (där vi har qwerty).

[tangentbord] [ändrad 14 oktober 2018]