B-spline

i ritprogram: en vanlig typ av spline (elastisk linjal). – B‑splines tillhör gruppen approximerande splines. Typiskt för B‑splines är att de har två extra styr­punkter före och efter kurvan. De två extra styr­­punkterna ingår inte i kurvan, men genom att dra i dem och flytta dem kan man påverka kurvans ut­seende.

[applikationer] [ändrad 9 november 2018]