spline

elastisk linjal i ritprogram: ett verktyg som gör att man kan dra en mjukt rundad kurva efter ett antal punkter, så kallade styrpunkter (även kallade kontrollpunkter. – I datorgrafik skiljer man mellan interpolerande splines (=kurvor som passerar genom styrpunkterna) och approximerande splines (=kurvor som löper i närheten av styrpunkterna). Det finns många typer av splines. Mest kända är bézierspline och B‑spline. Båda är approximerande splines. – Den engelska termen spline är hämtad från skeppsbygge­riet, där man har elastiska linjaler av trä eller metall för att kunna rita ­rundade former.

[applikationer] [grafik] [ändrad 1 juli 2020]