styrpunkt

punkt som används i rit­­program när man drar kurvor med en spline (elastisk linjal). – Det brukar finnas en, två eller flera fasta punkter som håller kurvan på plats. An­vänd­aren greppar styrpunkt­erna med musen: de är rörliga, och när man flyttar dem ändras kurvans form. Det är programme­rat för att efterlikna mot­­svar­ande effekt hos ma­te­ri­ella elastiska lin­jaler. – På engelska: control point. Den svenska direkt­­över­­sätt­ningen kon­troll­punkt är vanlig, men språk­ligt fel – se control.

[applikationer] [bildbehandling] [språktips] [ändrad 7 november 2017]