backsourcing

omvänd outsourcing – det att ett företag som har utkontrakterat (outsourcat) delar av verksamheten avbryter det och börjar utföra arbetet i egen regi igen. – Se också reshoring.

[företag och ekonomi] [ändrad 6 november 2019]