backsourcing

omvänd outsourcing det att ett företag som har utkontrakterat (outsourcat) delar av verksamheten avbryter det och börjar utföra arbetet i egen regi igen. Se också reshoring.