tvångsavslutning

instruktion som tvingar ett program att sluta när det har hängt sig. Görs när programmet inte reagerar på vanliga avsluta-instruktioner (Exit eller Quit på engelska). – Tvångsavslutning görs i Windows med ctrl-skift-esc. Då öppnas aktivitetshanteraren (Task manager), och då visas en lista med aktiva program. Från listan väljer man det program som man vill tvångs­avsluta. Sedan trycker man på ”End task”. – På Macintosh finns ”tvångs­avsluta” som alternativ i Apple-menyn. – På engelska: force quit.

[användargränssnitt] [fel] [ändrad 19 oktober 2017]