basstationssystem

beteckning på de funktioner i en basstation som hanterar radioförbindelsen med mobiltelefoner och övergången från en basstation till en annan (handover). – På engelska: base station subsystem, BSS.

[mobilt] [19 november 2020]