handover

överlämning – inom mobiltelefoni och annan trådlös kommunikation: byte av basstation medan kommunikationen pågår. När man, om man talar i mobiltelefon i bil eller tåg, lämnar en basstations täckningsområde tar en annan basstation automatiskt över samtalet utan att det blir något märkbart avbrott. Detta kallas mer specifikt för horisontell handover. Vertikal handover är när samtalet kopplas över till ett snabbare nät om det finns ett. Äkta handover innebär att den överlämnande basstationen ser till att inga data går förlorade vid överlämningen: den fortsätter att arbeta parallellt med den nya basstationen tills den nya basstationen har bekräftat att den har tagit över kommunikationen. – Om samtalet överlämnas till en annan operatör kallas det för roaming, teletjänstöverflyttning.