handover

överlämning – inom mobiltelefoni och annan trådlös kommunikation: byte av basstation medan kommunikationen pågår. – När man, om man talar i mobiltelefon i bil eller tåg, lämnar en basstations täckningsområde tar en annan basstation automatiskt över samtalet utan att det blir något märkbart avbrott. Detta kallas mer specifikt för horisontell handover. – Vertikal handover är när samtalet kopplas över till ett snabbare nät om det finns ett. – Äkta handover innebär att den överlämnande basstationen ser till att inga data går förlorade vid överlämningen: den fortsätter att arbeta parallellt med den nya basstationen tills den nya basstationen har bekräftat att den har tagit över kommunikationen. – Om samtalet överlämnas till en annan operatör kallas det för roaming, teletjänstöverflyttning.

[mobilt] [ändrad 20 januari 2016]