benchtop

bänk-, laboratorie-, verkstads- – om utrustning som är avsedd för forskning, laboratorier och verkstäder. Utrustningen ska stå på en arbetsbänk. Det brukar inte vara vanliga persondatorer, utan specialprodukter. – Jämför med desktop.