Bento

ett nerlagt filformat för multi­medier. Det ut­vecklades på 1990‑talet av Apple och in­gick i det seder­mera ner­lagda Open­Doc‑systemet. Det var uppkallat efter japanska mat­lådor med många små fack. – Bento var till för att olika data­typer som text, ljud, bild och video skulle kunna lagras och hanteras som en enda fil.

[filformat] [ändrad 11 januari 2020]