betald placering

(paid placement) – garanti att en viss webbsida, mot betalning, kommer högt i en sökmotors resultatlistor när man söker på vissa ord. Jämför med betald listning (paid inclusion).