billion

engelska för tusen miljoner (109), på svenska en miljard. Alltså inte samma som en svensk biljon (1012), som i sin tur mot­svarar engelska trillion. En tabell över namnen på stora tal på engelska och svenska finns här. -­ Förr var det skillnad mellan en amerikansk billion (tusen miljoner) och en brittisk billion (då samma som i Sverige), men i modern officiell brittisk engelska an­vänds samma termino­logi som i USA: one billion är alltså en miljard i både Stor­britannien och USA. (Se långa skalan och korta skalan.)

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]