biocaching

ett nätspel där man ska hitta och identifiera växter och djur i naturen. – Spelet utvecklades 2015 av en grupp i Norgehackatonet Hack4No, först under namnet Biopin.it. Ordet biocaching an­spelar på geocaching. – Läs mer på biocaching.com (nere sedan mars 2019). 

[spel] [ändrad 24 april 2020]

Dagens ord: 2017-06-02