bladserver

(blade server) – tunn liten server, avsedd att monteras stående på högkant med kortsidan utåt i en speciell mon­te­rings­enhet till­sam­mans med en rad andra blad­servrar. (Som böcker i en bok­hylla.) Hela mon­te­rings­enheten med alla blad­serv­rarna är avsett för mon­te­ring i ett rack.

[it-system] [servrar] [ändrad 1 november 2017]