bladserver

tunn liten server, avsedd att monteras stående på högkant med kortsidan utåt i en speciell monteringsenhet tillsammans med en rad andra bladservrar. (Som böcker i en bokhylla.) Hela monteringsenheten med alla bladservrarna är avsett för montering i ett rack. – På engelska: blade server.

[it-system] [servrar] [ändrad 8 april 2022]