blagging

att snacka till sig [något] – i it-säker­het: att skaffa person­upp­gifter eller annan känslig in­for­ma­tion genom att ringa runt till företag och myndigheter och fråga, ofta även utge sig för att vara an­ställd på före­taget. – Ordet blagging, to blag, kan också betyda snacka i neutral be­märk­else. (Det har inget att göra med blogging.) – Se också social manipulering (social engineering).

[social manipulering] [ändrad 11 april 2018]