BLAST

en teknik för effektiv dataöverföring på kortare avstånd, utvecklad på Bell Labs. – BLAST sänder med flera antenner samtidigt på några centimeters avstånd från varandra. De sänder på samma radiofrekvens. Mottagarantennerna är likadana som sändarantennerna. Effekter som i radioteknik brukar anses icke önskvärda, som att radiosignalen studsar mot väggarna, vilket leder till att signalen delas upp i flera som når mottagaren från flera håll och inte exakt samtidigt, används här i stället för att separera signalerna. – BLAST är en form av MIMO. – Läs mer om Blast i denna tekniska artikel: länk. – BLAST påstås stå för Bell Laboratories layered space‑time, troligen en bakronym. Det finns, eller har funnits, varianter med namnen D‑BLAST och V‑BLAST.

[bakronymer] [förkortningar på B] [trådlöst] [ändrad 29 november 2018]