blickbeteende

  1. – blickens rörelser när man ser på något. Vilken del av det man har framför sig tittar man först på, i vilken ordning tittar man på motivets olika delar, vad tenderar man att missa och tittar man även på omgiv­ningen? Blickbeteende an mätas med blickspårning (eye tracking), även kallat blickbeteendemätning. Många av blickens rörelser sker utan att vi är medvetna om det, så kallade sackadiska ögonrörelser;
  2. – blickbeteende är också ögats rörelser betraktade som kroppsspråk. Till exempel om man ser någon rakt i ögonen eller viker undan med blicken.

– På engelska: eye behavior.

[forskning] [psykologi] [ändrad 6 september 2019]