boot

to boot – att starta en dator. – Se start. – Boot kommer av boot­strap.