boot

to boot –– att starta en dator. –– Se start. –– Boot kommer av boot­strap.