bootstrap

to bootstrap – att starta en dator – att köra den automatiska process som läser in datorns operativ­­system från lagringsminnet till arbetsminnet (RAM). Detta är nödvändigt därför att arbets­­­minnet är ett flyktigt halvledar­­­minne som töms på alla data när man stänger av datorn. På engelska säger man oftast bara to boot, vilket ofta för­­svenskas till boota, men säg hellre starta. Äldre svensk term: själv­­in­mat­ande ladd­ning. – Bootstrap står för lift oneself by the boot­­straps, ordagrant: ”lyfta sig själv i stövelstropparna” – lyfta sig själv i håret. Det syftar på en para­­dox: när man startar datorn finns det inga program i arbetsminnet: alltså måste datorn läsa in pro­gram från lagringsminnet (hårddisken eller SSD:n), men då behövs det ett program som säger åt datorn att göra det, och hur får man datorn att läsa in det programmet? Datorn måste alltså lyfta sig själv i håret. (Jäm­­för med en bil med bensinmotor, som måste ha en elektrisk startmotor för att gå igång.) Lösningen på para­­­doxen är att datorn har ett start­­­program (förr BIOS, numera UEFI) som är permanent lagrat i ett fast minne. Det raderas alltså inte när datorn stängs av.

[datorns konstruktion] [ändrad 13 augusti 2019]