borra

(drill-down) – att söka mer detaljerad information i en datamängd: till exempel att gå från Sveriges folkmängd till länens folkmängd och sedan till kommunernas folkmängd. Även att gå från information på överordnade nivåer till underordnade nivåer, till exempel att söka sig från de överordnade katalogerna i ett filsystem till de underordnade katalogerna när man söker information. På en webbplats kan man borra sig ner från ingångssidan till underordnade webbsidor.

[sökningar] [ändrad 16 augusti 2019]