breadcrumb

  1. – breadcrumb trail, breadcrumbs – se länkstig;
  2. breadcrumbing – att visa intresse för någon på en dejtingsajt utan avsikt att inleda ett förhållande.

[it-liv] [jargong] [webbpublicering] [ändrad 25 februari 2019]