länkstig

(breadcrumbs) – förteckning, steg för steg, över de länkar som leder till en viss sida i en organisations webbplats. Man börjar med ingångssidan och går sedan nedåt i hierarkin. Syftet är att göra det lätt för besökaren att ori­en­te­ra sig på webbplatsen och i synnerhet att backa i en sökning. – Exempel: Denna artikel i IDG:s ordlista om ordet länkstig har denna länk­stig:

idg.se > it-ord > länkstig.

– Observera att det inte är namnen på sid­orna som anges, inte deras webb­adress (url). Det är praxis att man i en länkstig länkar till de före­gå­ende sidorna, men att den sida som länk­stigen visas på inte länkas (det vore me­nings­löst eftersom besökaren redan är där), men däremot mark­e­ras på något sätt – här med halvfet stil. Det är inte heller nödvändigt att en länkstig skrivs som en lång rad, utan den kan också visas som en lista. – Läs mer i PTS webbriktlinjer.

[webbpublicering]