Brillo

operativ­system från Google för sakernas internet. Det visades upp i slutet av maj 2015. –– Brillo är en bantad version av Android. Det fungerar skarv­fritt ihop med Android och kan lätt anpassas till Apples IOS. Kom­mu­nika­tions­systemet i Brillo heter Weave. – Ordet: Brillo är på engelska kort för brilliant, på spanska betyder det ’’lysande’’ och på italienska ’’berusad’’. Brillo (Brillo pads) är också den ameri­kanska mot­sva­rig­heten till Svinto. – Se Googles webbsidor: länk.