bruised rationals

”kantstötta tal” – tal som 4,9999… när det ska vara exakt 5. Kantstötta tal uppstår ibland vid felaktig omräkning från binära tal till vanliga decimala siffror.

[fel] [matematik] [ändrad 25 augusti 2020]