bryggning

(bridging) – sammankoppling av två eller flera nätverk så att de beter sig som ett enda nätverk. Det görs med användning av en nätverksenhet som kallas för brygga (bridge). – Skillnaden mellan dirigering (routing) och bryggning är att vid dirigering förblir nätverken självständiga, men skickar meddelanden till varandra och genom varandra, medan vid bryggning fungerar två eller flera nätverk tillsammans som ett enda nätverk. I båda fallen handlar det om att kunna sända meddelanden mellan nätverk.

[nätverk] [20 maj 2020]