brygga

anordning som kopplar ihop två lokala nätverk av samma typ. – En brygga delar upp meddelanden i det lokala nätet i två slag: de som är adresserade till mottagare i samma nät och de som är adresserade till mottagare i det andra nätet. Den första sorten går direkt till mottagaren, den andra sorten skickas vidare till det andra nätet. Eftersom de två nätverken är av samma typ behövs ingen omkodning eller annan bearbetning av meddelandena som överförs. En brygga är därför en relativt ointelligent enhet som läser adresser, sorterar och skickar vidare. Den arbetar på det så kallade datalänklagret i OSI‑modellen. – På engelska: bridge. – Läs också om bryggning (bridging). – Jämför med router och gateway.

[nätverk] [ändrad 20 maj 2020]