byteordning

(byte order) – siffrornas ordningsföljd i tal som behandlas i dator. – Enkelt uttryckt handlar det om ifall talet matas in i datorns processor med början vid de största värdena eller de minsta värdena:

  • – Rak byte­ordning inne­bär att talen lagras som när man skriver tal på papper med siffror: alltså med det högsta värdet först och det lägsta sist. (När vi skriver 314 menar vi ju 300+10+4.) På engelska kallas det för big‑endian, tjockändare – se ändare;
  • – Om­vänd byte­ordning inne­bär att talen lagras i omvänd ordning. När man menar tre­hundra­fjorton skulle man alltså med vanliga siffror skriva ”413” (4+10+300). På engelska kallas det för little‑endian, smaländare;

– Öppen byte­ordning (open-endian) är när processorn kan hantera båda ordningarna.

– I själva verket lagras värdena i binär form, vanligt­­vis grupperade i byte, men principen är samma: rak byteordning innebär att ett hexadecimalt tal som 8A9B (=35 483) lagras så här: 8A (den del av talet som står för 8A00, alltså för 35 328) lagras på den första minnesplatsen, till exempel på plats nummer 1 000, och 9B (=155) lagras på den närmast högre minnesplatsen, alltså på plats 1 001. – Med omvänd byteordning lagras talet i exemplet, 8A9B, med 9B på plats 1 000 och 8A på plats 1 001. Det har den fördelen att om talet blir större kan man lägga ökningen på plats 1 002 utan att behöva flytta något.

– Byte­ordningen har ingen be­tydelse för vanliga användare, men kan ställa till problem när data överförs mellan datorsystem av olika typ. Tek­niskt finns det en lång­­varig diskussion om vilken byteordning som är mest ändamålsenlig. De vanligaste processorerna för persondatorer, Intels processorer, använder omvänd byteordning.

[byteordning] [datorvetenskap] [ändrad 5 juni 2020]