calm technology

lugn teknik, stillsam teknik – användbar och kraftfull teknik som inte stör, och som inte märks när det inte behövs. – Ut­trycket myntades 1988 av den amerikanska forskaren Mark Weiser† som motsats till hot technology. Weiser ansåg att ny teknik inte borde utformas för att väcka uppmärksamhet, att den inte borde förses med nya läckra gräns­snitt, utan att ny teknik borde smälta in i bakgrunden och kommu­ni­cera med oss genom subtila förändringar. Han nämnde före­bilder som pennor, skor och bilmotorer: en bra bil­motor hörs knappt, men vi hör ändå på ljudet om något är fel.

[användargränssnitt] [ändrad 3 november 2018]

Dagens ord: 2018-11-03