cam

computer assisted (aided) manufacturing – datorstyrd till­verkning, normalt med ut­gångs­punkt från cad. Ofta skriver man cad-cam.