CAM

computer assisted (aided) manufacturing – datorstyrd till­verkning, vanligtvis med utgångspunkt från CAD (computer assisted / aided design). Ofta skriver man CAD‑CAM.

[cadcam] [förkortningar på C] [ändrad 2 augusti 2020]