camel case

stor bokstav i mitten av ett ord, som i iPhone. Ordet får en puckel i mitten, som en kamel. – På svenska: kamelnotation. Skrivsättet förekommer i programmering, där det har en definierad funktion.

[programmering] [typografi] [ändrad 27 maj 2019]