canonical format

föreskrivet format, enhetligt format, enhetsformat, kanoniskt format, normaliserat format – det format som uppgifter av ett visst slag ska anges i, ifall det finns flera tänkbara. Syftet är att underlätta programkörning, sökningar och jämförelser. – Exempel: datum kan skrivas på flera sätt, till exempel 4 september 2018, 2018‑09‑04, 180904, 20180904, 4/9 2018 eller 2018/09/04. Man väljer ett av formaten som får bli det föreskrivna formatet och konverterar sedan alla andra datum i datamängden till det formatet. – Engelska canonicalization kan över­sättas med formatanpassning eller med normalisering. (Översättningen kanonisering kan vara olämplig.)

[data] [ändrad 4 september 2018]

Dagens ord: 2016-12-03