canonical format

föreskrivet format, enhetligt format, enhetsformat, kanoniskt format, normaliserat format – det format som uppgifter av ett visst slag ska anges i, ifall det finns flera tänkbara. Syftet är att underlätta programkörning, sökningar och jämförelser. – Exempel: datum kan skrivas på flera sätt, till exempel 15 oktober 2019, 2019‑10‑15, 191015, 20191015, 15/10 2019 eller 2019/10/15. Man väljer ett av formaten som får bli det föreskrivna formatet och konverterar sedan alla andra datum i datamängden till det formatet. – Engelska canonicalization kan över­sättas med formatanpassning eller med normalisering. (Översättningen kanonisering kan vara olämplig.)

[data] [ändrad 15 oktober 2019]

Dagens ord: 2016-12-03