formatanpassning

svenskt ord för canonicalization – anpassning av alla uppgifter av en viss typ i en datamängd till ett föreskrivet enhetligt format (canonical format). – Formatanpassning innebär till exempel att alla datum ska skrivas enligt mönstret 2021‑07‑26. Syftet är att underlätta datainsamling och jämförelser samt automatisk bearbetning av informationen. Formatanpassning av telefonnummer kan till exempel vara nödvändig för att en mobiltelefon ska kunna slå ett nummer ur adressboken automatiskt. – Formatanpassning är en typ av normalisering och ingår i datapreparering.

[data] [ändrad 26 juli 2021]