CanSAR

databas om cancer. – CanSAR inne­håller informa­tion om klinisk forsk­ning, läke­medel och genetik som har med cancer att göra. CanSAR är fritt till­gäng­lig på internet, och öppnades i novem­ber 2013. Då var det världens största databas om cancer med 1,7 miljarder upp­gifter. – CanSAR har utvecklats av Institute of cancer research i London. – Se cansarblack.icr.ac.uk. – Namnet anspelar givetvis på cancer; SAR står för structure–activity–re­lation­ship.

[databaser] [hälsa] [ändrad 27 oktober 2017]

Dagens ord: 2014-01-17